You are viewing a single comment's thread from:

RE: Najsilnejšia zbraň pre nás je Trpezlivosť..!!

in DTube9 months ago

Zdravím. Tak už jsem zjistil proč mi nejde přidat komentář při přihlášení do Dtube přes Hive. Bude to zřejmě tím, že máš na Dtube video přihlášené právě přes Dtube a přes Steem. Nikoli přes hive. Zjistil jsem to podle ikon u tvého videa.
Dtube se mi v tom jeví docela koplikovaně v tom, že si zas někde musím uložit další přihlašovací kód.
Díky za video.
Ps: nechtěl bys v nějakém dalším videu uvést jak to na Dtube chodí?