Carl Malone Montecido - When I Was Your Man (Bruno Mars) Reaction. He Sings On Ellen Show Soon.

in DTube2 years ago


Carl Malone Montecido - When I Was Your Man (Bruno Mars) Reaction. He Sings On Ellen Show Soon. Carl Malone can sing and what is interesting how much exposure his voice carries. In this video, he sings Bruno Mars song 'when i was you man' and i doubt anyone covers this song better. With special attention to detail, realness and finesse, he puts a Carl Malone stamp on this powerful song.
Carl Malone hails from the Philippines and he will be singing on the Ellen degenres show in the coming days, after he garner attention on social media from the likes of 'sam smith'.
#carlmalonemontecido #carlmalonereaction #wheniwasyourman

This is the original video that i have reacted to drawn from Carl Malone's channel. It titled 'When i was your man by bruno mars cover carlmalone montecido':

...

Find ulogs about Carl Malone on https://www.marlians.com/created/carl...

Contact me: via '[email protected]' or on https://www.marlians.com/@surpassingg....

Read a 70-minutes long publication about me:
https://www.patreon.com/surpassinggoogle

Kindly subscribe to my YouTube channel: http://www.youtube.com/channel/UCAcai...

IN FILIPINO:
Carl Malone Montecido - Noong Ako ay Iyong Tao (Bruno Mars) reaksyon. Sings niya Sa Ellen Show Soon. Maaaring kumanta si Carl Malone at kung ano ang kawili-wili kung gaano kalawak ang pagkakalantad ng kanyang tinig. Sa video na ito, kinakanta niya ang kanta ng Bruno Mars na 'kung ako ay ikaw ay tao' at pag-aalinlangan ko na may mas mahusay na sumaklaw sa kantang ito. Sa espesyal na pansin sa detalye, pagiging totoo at multa, inilalagay niya ang isang stamp ng Carl Malone sa malakas na awit na ito.
Si Carl Malone ay mula sa Pilipinas at siya ay aawitin sa palabas ng Ellen degenres sa mga darating na araw, matapos niyang makuha ang pansin sa social media mula sa kagustuhan ng 'sam smith'.

Ito ang orihinal na video na nag-react ako na iginuhit mula sa channel ni Carl Malone. Ito ay pinamagatang 'Noong ako ay iyong tao ni bruno mars takpan ang carlmalone montecido':

...

Maghanap ng mga ulog tungkol kay Carl Malone sa https://www.marlians.com/created/carl...

Makipag-ugnay sa akin: sa pamamagitan ng '[email protected]' o sa https://www.marlians.com/@surpassingg... '.

Basahin ang isang 70-minuto na mahabang publikasyon tungkol sa akin:
https://www.patreon.com/surpassinggoogle

Mabait na mag-subscribe sa aking YouTube channel: http://www.youtube.com/channel/UCAcai...


▶️ DTube