My Actifit Report Card: September 9 2020

in Actifit11 months ago

Merhaba arkadaşlar. Bugün 5 bin adım atmayı başardım. Eskisi kadar hareketli değilim ve bu durumun yükünü vücudumda hissediyorum. Daha iyi olmak ve eskisi gibi güçlü olmak için elimden geleni yapacağım. Herkese sağlıklı bir gün dilerim
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


5211
Walking

Coin Marketplace

STEEM 0.43
TRX 0.06
JST 0.045
BTC 39685.19
ETH 2287.50
USDT 1.00
SBD 6.50