My Actifit Report Card: July 3 2020

in Actifit3 years ago

Merhaba. Bugün size annemin evinden yazıyorum. Bahçe işleri için bir gün önceden geldim. Yarın sabah erkenden bahçeye gideceğim. Saat 6:00 gibi bahçede olacağım. Öğlen güneşinde çalışmak çok zor olduğu için erken gitmeye karar verdim. Bugün 8K adım attım. Böylece günlük hedefimi geçmiş oldum. Herkese sağlıklı bir gün dilerim.
This report was published via Actifit app (Andoid | iOS). Check out the original version here on actifit.io


8235
Walking

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.026
BTC 27200.25
ETH 1899.85
USDT 1.00
SBD 2.26