My Actifit Report Card: July 2 2020

in Actifit3 years ago

Merhaba. 5K sınırını bugünde geçemedim. Bu aralar çok fazla hareket edemiyorum. İki dizimde birden dayanılmaz bir ağrı var. Bir kaç güne geçmezse doktora gideceğim. Herkese sağlıklı bir gün dilerim.
This report was published via Actifit app (Andoid | iOS). Check out the original version here on actifit.io


4765
Walking

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.026
BTC 27221.07
ETH 1904.98
USDT 1.00
SBD 2.26