My Actifit Report Card: June 30 2020

in Actifit3 years ago

Merhaba. Bugün 7K adım atmayı başardım. Benim için yorucu bir gün oldu. Eve döndüğümde beni bir sürpriz karşıladı. Küçük yeğenim beni ziyarete gelmiş. Oğlum ve yeğenimle oyun oynamak da beni fazlası ile yordu. Yinede günü mutlu bir şekilde kapatıyorum. Herkese sağlıklı bir gün dilerim.
This report was published via Actifit app (Andoid | iOS). Check out the original version here on actifit.io


7450
Walking

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.026
BTC 27221.07
ETH 1904.98
USDT 1.00
SBD 2.26