My Actifit Report Card: June 26 2020

in Actifit3 years ago

Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir kurumda çalıştım. Benim için yorucu bir gün oldu. 8K adım atmayı başardım. Herkese sağlıklı bir gün dilerim.
This report was published via Actifit app (Andoid | iOS). Check out the original version here on actifit.io


8166
Walking

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27185.35
ETH 1843.82
USDT 1.00
SBD 2.26