Cinque Terre - koleją przez park

in Actifitlast year

W parku Cinque Terre znajduje sie 5 miejscowości : Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola i Riomaggiore.
Warto na miejscu zaopratrzyć się w bilet obejmujący park jak i pociągi między La Spezia i Levanto.
Warto zobaczyć każde z tych miasteczek, ale szczegolnie piekne jest Manarola gdzie z punktu widokowego mozna zobaczyć najbardziej znany fragment Cinque Terre
Oczywiście kolejnosc oglądania nie ma znaczenia. Większość zdjęć wykonalem lustrzanką wiec dopiero po powrocie będę je zgrywać i próbować coś z nich zrobić. Ale wrzucę parę zdjęć które zrobiłem telefonem:
Tutaj widok na zatokę Vernazza wykonana z fortu na szczycie miasta
Widok zaroki w miejscowości Manarola

Niestety więcej zdjęć nie mam ;(

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


7779
Walking

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 44.25 AFIT tokens for your effort in reaching 7779 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.18% upvote via @actifit account.


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16907.11
ETH 1244.19
USDT 1.00
SBD 2.15