My Actifit Report Card: June 4 2022

in Actifit4 months ago


DÜŞÜNCESİZLİK
Toplumun öğrettikleriyle düşünceden yoksun bir çocuktum. Toplumun öğrettikleriyle yetinip başka bir şey düşünmüyordum. Daha doğrusu düşmanlar bizi batıl inançlarla savaşa sokuyordu ve batıl inançlarla kavgamızı seyrediyordu. Batıl inançlarla belli ve ciddiyet ihtiva eden düşüncelerin üstü çizilmişti. Toplum için mühim olan batıl inançlarla beraber olmak ve diğer ilimler atılıp sadece batıl inançlarla hayatımız kucaklanan düşüncesizlik yapısı olmuştu. İnancı belirleyen batıl inançlar hayatımızın tümünü kucaklarken, diğer tüm ilimleri fuzuli ve değersiz buluyorduk. Acaba inancımızın dışında kendimize ait düşünce yapımızın olduğu düşünülmüş müydü? Düşünülmüş olduğu hatırlanmıyor bile. Şüphesiz düşüncesizlik yapısı toplumun tümünü kapsarken, insanların çoğunluğu yaşadığı toplumun kucağından sıyrılıp bağımsızlığına kavuşamıyor. Çok şükür batıl inançları tavaf eden çocukluğum erken bitti. Bugün batıl inançların kapsadığı kara çarşafların hepsini sıyırmış ve batıl inançları elekten geçirecek bir yaştayım. Olgunluğumun sonunda kaybettiğim zamana acıyorum. Düşünen insan önce ülkesinin ve vatandaşların kaybolan haklarını haykırmakla görevli... Ve belirlenmiş sınıflara idol olmaktan kendini kurtarması da görevinin gereği... Evet, ne yazık ki olgunlaşma öncesi bu sınıfların düşünce yapısında büyüyüp hep kalan çocuk idim. Sınıfların slogan ve düşünce yapısından uzak kalan bir çocuk. Düşüncesizlik herkeste şeref ve saygıyı kaybettirirken, düşüncesizliğin tehlikesinden bahseden yok. Bahsetmeyenler hep sustular. Susarken toplumdan methiyelerini çoğaltan birer avuç şeker payı aldılar. Ülkenin yok olma macerası ne yazık ki düşüncesiz olanlarla başlamıştı. Başlangıçtan sonra nedense bizim karşımıza hep aynı yol çıkmaktadır. Bu yol, tek yoldur ve tek yolda da toplumun yanlış batıl inançlarıdır. Ne yazık ki ne yol, ne de yolcu değişmektedir. Ve her gelen yolcu ben memleketi batıl inançlardan kurtaracağım, derken düzeltme fiyaskoyla sonuçlanmaktadır. Bu sonuçla bu millet her gün daha fazla düşünceye ve düşünen insanlara muhtaç hale getirilmektedir. Ve muhtaç insanların gelişimi engellenirken, çaresiz bırakılmaktadır . Görülüyor ki bu düşüncesizlik büyüsü bir türlü bizim insanların arasında bozulmuyor. Bugün batıl inançlı biri gider ama gelen de aynı yolun yolcusudur. Bu bizim ve bu ülkenin kaderi olmuştur artık. Ne kadar garip, bu kaderle saadetimizi adım adım düşüncesizlere teslim etmekteyiz. Beni kudurtan da bu oluyor. Kudurtan oluyor çünkü düşünmeyenlerle atılan her adım sadece geride bırakılmak... Belki biz aklımızı kaybetmedik ama aklımız adeta uyuşturuldu ve uyuşan akıl ile çok geride kaldığımızı anladık. Geride kalırken, katilimiz ile düşünmeyen bir hayatımız var artık. Ve hayatımız düşünmeyenlerin yazdığı bir hikaye olmaktadır. Evet, uğrunda çarmıha gerildiğimiz bizi taşlamakta. Açıkçası düşünmez iken, katil ile avı arasında raks eden bir yaşam biçimi içindeyiz. Av olmayı kabullenirken, yaramızı göstermek densizlik mi acaba? Densizlik çünkü düşünen kitap sahipleri bir gecede susturulurken, okuyuculardan kimsenin düşünen bir tarafı uyanmadı. Eğer kütüphaneler hala ziyaretçisi olmaması gereken bir mabet gibi kabul ediliyorsa ben düşünmeyen bu topluma inanmıyorum. Çünkü onlarla buhranın çocuğu olduk. Açıkçası buhran sonrası düşüncesiz dostların kucağında kendimizi ölüme mahkum ettik... Şimdi bizim bağımsız yaşadığımızdan kim bahsedebilir? Bahsedemez, çünkü artık geleceğimiz düşüncesiz olanların söyledikleriyle etiketlemekte... Etiketlenme sonrası ancak yok oluşumuzu korku ve utançla kekeleyen olmaktayız. Açıkçası aydınların dram içinde olduğu sergileniyor. Bu sahnede bugünle yarın ve birbiriyle anlaşılmaz kavramlar yan yana... Aydın olanlarla, bizi yönetenler el ele verip düşünmedikten sonra buhranlarımız hep devam edecektir....
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


04/06/2022
9190
Jogging, Walking
Height
176 cm
Weight
73 kg
Body Fat
23 %
Waist
79 cm
Thighs
cm
Chest
97 cm

Sort:  

You've got a free upvote from witness fuli.
Peace & Love!

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 270.485 AFIT tokens for your effort in reaching 9190 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 27.86% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Running Shoes - L5
+ 30 AFIT
Water Bottle - L5
+ 45 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 215.0000 AFIT
AFIT rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 20104.66
ETH 1350.98
USDT 1.00
SBD 2.46