My Actifit Report Card: May 31 2022

in Actifit4 months ago


ÖZGÜRLÜK
Hapishanede ben özgürlüğümü hatırladım,
Karanlığında da birikiyordu hatırladıklarım,
Penceresiz odanın içi de kapkaranlık derin,
Karanlıkta kaybolan hürriyet nerede derim.

Karanlığında kanatlanıyor hürriyet benim,
Dedirttiriyor artık burada bıktım usandım,
Duvarında gölgeden kör pencere yaptım,
Ancak oradan da hayallerimle kaçar idim.

Ne yapaydım, dört duvar doymuş nemine,
Nemli duvarları dönüşmüş ıslak mermere
Söz de yazılmıyor sulanmış yaş mermere,
O da reddediyordu kapı açayım kendime.

Kapısız karanlıkta yazılanları görmeyince,
Başladım kör takadan, ay ışığıyla görmeye,
Görsem de yazılanlar karanlıktı hayallerle,
Hücre karanlık, hayaller sönüktü feneriyle.

Ne yapayım hücre hayatın başıyla dibini
Ki dönüyor hayat kafesteki o bülbül gibi,
Tekrarlanan gün sonu ilk arzum demeli,
Hücremde özgürlük benimle kükremeli.

Benim kurtuluş varsa özgürlüğe yürekli,
Özgürlük çatısında, dikilmiş büst benim,
Kulede dostların kahramanlık türküleri,
Yana yakıla okur, dışarıdaki arkadaşları.

Hücrede sözler çarpar demir parmaklığa,
Bülbül ağzındaki sözleri düşürmez otlara,
Hızır’la koşturur sözleri duvak başlı kızlara,
Kız utancıyla susar, hücre türküsüyle ağlar.

Kör pencere karanlıkta bari yazı kalmasın,
Kızlar iğne oyasıyla, sözü çarşaflara yazsın,
Süslü çeyiz, gelinlik giymeden çürümesin,
Paslansın parmağa takılı alyans gibi kalsın.

Hapiste bekçinin yatırdığı bizim hürriyetti,
Zulüm bekçisi, günahkar zalim zabitler gibi,
Öper hücre kapısını, günahla zorba kendi,
Elde de kamçısı, günahları hep zulmün tacı.

Ki eski günkü ateşimle, terörist olsaydım,
Ne bekçi dinler, ne bekçiye olacak babayı,
Kışta olsa ikisini de boğar idim o soğukta,
Hem ondan kurtulur, hem de mahpustan…

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


31/05/2022
7410
Jogging, Walking
Height
176 cm
Weight
73 kg
Body Fat
23 %
Waist
79 cm
Thighs
cm
Chest
97 cm

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 247.265 AFIT tokens for your effort in reaching 7410 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 27.81% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Running Shoes - L5
+ 30 AFIT
Water Bottle - L5
+ 45 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 200.0000 AFIT
AFIT rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 20298.15
ETH 1393.84
USDT 1.00
SBD 2.51