My Actifit Report Card: May 30 2022

in Actifit6 months ago


İNCİR AĞACI
İri incir ağacı kendini unutturdu,
Dalında intihar ipi ki asılı durdu,
Kırık dalıyla kırpıntı duruyordu,
İnce eldiveni elde sıkılı bulundu.

İri incir ağacı haber verdi durdu,
Kurulmuş saat boşalmış kutusu,
Gölgenin dil uzanmış görüntüsü,
İntihar ettiği besbelli söylüyordu.

Gençti, kaskatı kesilmiş vücudu,
Kaskatı vücut aynasında dondu,
Sarılmış beline gömleğinin kolu,
Cesetsiz ruh, kaderinde bulundu.

Yeşil gözler açık kalmış bulundu,
Ölü göz, asılmanın başlangıç yolu,
Cebinde de tik tak saat çalışıyordu,
Kalp de, kalbe üzüntü koyuyordu.

Baba aynı incir ağaca asılı durdu,
İkiz kardeşi de sırada bekliyordu,
Yüz yıllık bir gelenek şarap koktu,
İri ağaç kurban isteyip duruyordu.

Açık gözün kapalısı uyku muydu?
Göz açık karıncaları mı doyururdu?
Ölüm hak idi ama çok acelesi oldu,
Karıncayı değil, seveni acıya boğdu.

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


30/05/2022
5825
Jogging, Walking
Height
176 cm
Weight
73 kg
Body Fat
23 %
Waist
79 cm
Thighs
cm
Chest
97 cm

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 236.24 AFIT tokens for your effort in reaching 5825 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 3.48% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Running Shoes - L5
+ 30 AFIT
Water Bottle - L5
+ 45 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 200.0000 AFIT
AFIT rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.023
BTC 17160.39
ETH 1265.72
USDT 1.00
SBD 2.17