My Actifit Report Card: May 29 2022

in Actifit6 months ago


ŞEHİTLER
Doğu’da askerdi, Batı’da er idi,
Yıldız gökte baba yiğitti izlerdi,
Uyku kaybeder görenler yıldızı.
O yıldız kaydı, asker şehit kaldı.

Sessizdi kalp alında vurulmuşun,
Sormamıştı parolayı kör kurşun
Parola tunç dağda kan renginde,
Küflü sefer tası kuru ekmeğinde.

Sefertası ana elinde, ayak çıplak,
Ayakkabısız ayaklar çıplaktı ayak,
Asmıştı boynuna oğlu şehidinin,
Boynundaki eski postalı askerin.

Anaya şehit anası demek kafiydi,
Acıyan kalp, iç çekişler de neydi?
O dert, ağıtla silinip gider miydi?
Kırılmış kalp, cam ufağı yerdeydi.

Kız kardeş ateş olur, kızgın dam,
Ana yüreğine batmıştı kırık cam,
Ateşe bastı yanmaz kararır ancak,
Ateş yakamaz idi ölen oğlu kadar.

Günler kararmış, ay karanlığında,
Güneşte çıksa görülecekler anca,
Kurşun gören alın, meltem rüzgar,
Ana kalbi, yanıp da pişecek kadar.

Ay geceyle karanlıkta ki yastan,
Güneş gecikmesi o da utançtan,
Gecikerek doğması zaten ondan,
Nasıl gösterir anaya şehitti oğlan.

Ana parçalar, göğsünde yaraları,
Arkasından mırıldanacak ağıtları,
Gören de ninni söylüyor sanacak,
Ana feryadı yeri göğü dolduracak.

Dertliydi yüreği kediler de yemez,
Yürek içinde çiçek açarım demez,
Açan karakılçık, acıtıyor dikeniyle,
Acılı ana; hasretti gülen her yüze.

Ki yürekten ağlarız biz şehidimize
Şehitti babayiğit herkesin gözünde,
Sakın ha aldatmak olmasın ikimize,
Ne şehit isteriz, ne ateşi kalbimizde.

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


29/05/2022
9259
Jogging, Walking
Height
176 cm
Weight
73 kg
Body Fat
23 %
Waist
79 cm
Thighs
cm
Chest
97 cm

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 252.755 AFIT tokens for your effort in reaching 9259 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 27.78% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Running Shoes - L5
+ 30 AFIT
Water Bottle - L5
+ 45 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 200.0000 AFIT
AFIT rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.023
BTC 17139.70
ETH 1285.16
USDT 1.00
SBD 2.18