My Actifit Report Card: May 28 2022

in Actifit4 months ago


YOL HİKAYELERİ VI
Akan bir nehrin coşkusuna dalıp gidiyor gözlerim
Hayaller, umutlar da peşi sıra akıyor, ah bu dizlerim
Yetişemiyor arkasından hayatın ihtiyar yalnızlığına
Suyun yolu için artık fazla yorgun
Ve bulut kardeşliğine çok uzak
Kanatlarında o eski rüzgar macerası yok
Söğüt dallarında kuş yarenliğine masal kuruyor
Değirmende taze ekmek buğusuna doyan
Çocuk ve kuş cıvıltıları arasında başlıyor hikaye
Torbasında yola çıkanlar için
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


28/05/2022
11764
Jogging, Walking
Height
176 cm
Weight
73 kg
Body Fat
23 %
Waist
79 cm
Thighs
cm
Chest
97 cm

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 254.7325 AFIT tokens for your effort in reaching 11764 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 3.53% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Running Shoes - L5
+ 30 AFIT
Water Bottle - L5
+ 45 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 200.0000 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19119.96
ETH 1289.26
USDT 1.00
SBD 2.43