Red Bull challenge last activity February 26 2021

in Actifit3 months ago


PL/ENG

Byłem wczoraj umówiony na piwko z kumplem z sąsiedniej wioski.

Z uwagi na rywalizację #poliac postanowiłem przejść się na spacer.

I had a beer appointment yesterday with a friend from a neighboring village.

Due to the competition #poliac, I decided to go for a walk.

Kolejnym powodem spaceru było uczestnictwo w Red Bull challenge.

Potrzebowałem ostatniej - 6tej aktywności sportowej, by wypełnić założenia Red Bull challenge.

Po ostatnim bieganiu nie miałem sił na żadną większą aktywność.

Another reason for the walk was participation in the Red Bull challenge.

I needed the last - 6th sport activity to fulfill the assumptions of the Red Bull challenge.

After the last run, I had no strength for any more activity.

Ok, idziemy dalej na spacer.

Ok, let's go on for the walk.

Wybrałem sobie ciekawą trasę. Przy okazji spaceru zbadałem trasę, którą zamierzam wkrótce pokonać biegiem.

I chose an interesting route. During the walk, I explored the route that I intend to run shortly.

Pełnia księżyca robiła niesamowity klimat.

Do tego świetna była łuna światła od drogi ekspresowej biegnącej przez Bielsko.

The full moon made an amazing atmosphere.

In addition, the glow of light from the expressway running through Bielsko was great.

Nad Szczyrkiem również było widać piękną łunę światła, roznoszącą się od oświetlonego stoku narciarskiego.

Over Szczyrk, you could also see a beautiful glow of light spreading from the illuminated ski slope.

Po niecałej godzinie byłem na miejscu.

Przyszedł czas na relaks 😎

After less than an hour, I was on place.

It's time to relax 😎


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


26613
Daily Activity, Photowalking, Walking

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 112.2045 AFIT tokens for your effort in reaching 26613 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 25.66% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Friend Ranker - L2
+ 1.5 User Rank
Thanks to your friend @browery
Friend Ranker - L3
+ 2 User Rank
Thanks to your friend @browery
Friend Ranker - L4
+ 2.5 User Rank
Thanks to your friend @browery
Friend Ranker - L5
+ 3 User Rank
Thanks to your friend @browery
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
Thanks to your friend @browery
+ 10 % AFIT
Thanks to your friend @browery
Friend Boost - L4
+ 16 % AFIT
Thanks to your friend @browery
+ 12 % AFIT
Thanks to your friend @browery
Friend Boost - L5
+ 18 % AFIT
Thanks to your friend @browery
+ 14 % AFIT
Thanks to your friend @browery
Boosts increased your AFIT earnings by 36.8995 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial