นภสร สุดใจรู้สึกได้รับพร

in WhereIN2 years ago

image.png

image.png

image.png

จบไปได้ด้วยดีต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียติทุกท่าน และพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่ช่วยงานบวชให้จบไปได้ด้วยดีต้องขอขอบคุณเจ้หม่องช่างพีและ คุณวนทนา ขุนสิงห์ ทีช่วยจัดดอกไม้หน้างานและผูกผ้าให้อย่างสวยงาม.ขอบคุณอาจารก๊อปกับอาจารแมคทีช่วยเป็นพิธีกรและช่างภาพให้ และเพื่อนพระที่ช่วยส่งของจนเกือบหมดโดยที่ไม่อะเปื้อนเลยขอบคุณทุกคนด้วยใจจริงคะ

สกุลสุดใจ S SUDJAI
#ssudjai

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.09
JST 0.024
BTC 28313.99
ETH 1732.12
USDT 1.00
SBD 2.28