Món salad ...

in WhereINlast month

Món salad rau muống với thịt bò nghe có vẻ ngon. Bạn có thể làm món này bằng cách xào nhẹ thịt bò thái mỏng rồi trộn với rau muống tươi.

cùng với một ít hành tây thái lát, cà chua bi và nước sốt tùy thích.

WhereIn Android

Sort:  

This post has been rewarded by the Steem Community Curation Project #wherein

昨天明明把手机放在桌上,今天又找不到了 ( ˘︹˘ )
咦?你是谁?我又是谁?
加入我们微信群没?还没的话赶快加我们瓜子老板。很帅的 iguozi <(^,^)>

Ha recibido un voto a favor de la comunidad WHEREIN, impulsada por STEEMIT INC. Gracias por usar WHEREIN

Terimakasih Sudah Menggunakan WhereIn, Postingan Anda Terpilih Untuk Mendapatkan Upvote Dari WhereIn Dan Di Dukung Oleh Steemit.inc !

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 60771.43
ETH 3271.80
USDT 1.00
SBD 2.44