Lokalny transport na Dominikanie

in PL-TravelFeed3 years ago

Read this post on TravelFeed.io for the best experience

Po Dominikanie możemy poruszać się kilkoma środkami transportu. Pierwszym i najprostszym są oczywiście nasze nogi, jednak tutaj myślę, że każdy najlepiej powinien znać możliwości swoich kończyn dolnych, dlatego zajmę się pozostałymi, bardziej zorganizowanymi środkami transportu, przy pomocy których możemy zwiedzać Dominikanę. Pominę linie autobusowe i taksówki, bo tutaj nie mamy dużej filozofii, natomiast skupię się na dwóch najbardziej typowych dla Dominikany pojazdach - Guagua oraz Motoconcho.

GuaGua

Pierwszym środkiem transportu, o którym chciałbym wspomnieć, są tzw. Guagua

Guagua to lokalna nazwa busików, kursujących zarówno na krótkich jak i nieco dłuższych dystansach. Podróż guagua sama w sobie może należeć do niezapomnianych przygód. Pojazdy zazwyczaj są w, delikatnie mówiąc, nie najlepszym stanie, ale najważniejsze jest to, że jeżdżą.

Obsługę takiego guagua stanowią zwykle dwie osoby - El Conduktor, czyli kierowca oraz El Cobrador, nazywany przez nas "upychaczem", który jest bardziej takim naszym konduktorem, choć jego rola jest o wiele bardziej wszechstronna. 

Guagau czekające na postoju w JarabacoaGuagau czekające na postoju w Jarabacoa

El Cobrador usadza ludzi w busie, pokazuje, gdzie kto ma usiąść, gdzie umieścić bagaże. Gdy w busie jest jeszcze wolne miejsce. A tutaj zawsze jest wolne miejsce. Nie, nie dlatego, że busy jeżdżą puste. Wręcz przeciwnie. Po prostu nie znają pojęcia przepełnionego guagua, i zawsze musi zmieścić się kolejna osoba. Jak nie na siedzeniu, to na kolanach, jak nie na kolanach, to na stojąco, w drzwiach, jedną nogą w środku a resztą ciała na zewnątrz. Nie ważne. Skoro jest pasażer, musi znaleźć się i miejsce. 

El Cobrador w końcu zbiera pieniądze za przejazd, najczęściej już w trakcie jazdy. Pamięta komu ile wisi, gdy nie ma wydać, pamięta kto już zapłacił a kto jeszcze nie, pamięta kto gdzie ma wysiąść itp. Jednym słowem, niezastąpiona postać.

Motoconcho

Pewnie jeszcze kilku by się zmieściłoPewnie jeszcze kilku by się zmieściło

Motoconcho to rodzaj mototaxi - osoby dysponującej motorem, która oferuje podwiezienie nas w dowolne miejsce za odpowiednią opłatą. Motoconcho to najlepszy sposób na przemieszczanie się w obrębie tego samego miasta. W każdym miasteczku są ustalone zwyczajowe postoje takich Motoconcho, miejsca, gdzie można skorzystać z ich usług. Prawie zawsze takie postoje znajdują się też w pobliżu miejsc, gdzie zatrzymują się guagua. Dzięki temu ludzi przyjeżdżających Guagua od razu przejmuja Motoconcho.


View this post on TravelFeed for the best experience.
Sort:  

Congratulations @verticallife! You received the biggest smile and some love from TravelFeed! Keep up the amazing blog. 😍 Your post was also chosen as top pick of the day and is now featured on the TravelFeed.io front page.

Thanks for using TravelFeed!
@pl-travelfeed (TravelFeed team)

PS: TravelFeed is in social media to reach more people, follow us on Facebook, Instagram, and Twitter.

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 64507.66
ETH 3080.07
USDT 1.00
SBD 3.85