La Isabela - kraj Indian Taino i kolebka Nowego Świata (Dominikana z plecakiem #31)

in PL-TravelFeed7 months ago

Read this post on TravelFeed.io for the best experience

La Isabela "żyła" tylko 4lata. Po dwóch latach większość jej mieszkańców umarła z głodu i od chorób tropikalnych, ocalało tylko 300 Hiszpanów. W 1498 roku osada została całkowicie opuszczona. Ci, którzy przeżyli, przenieśli się do nowej osady - La Nueva Isabela (Nowa La Isabela), w pobliżu obecnego Santo Domingo. W 1502 roku Nueva Isabela została zniszczona po przejściu huraganu i ponownie odbudowana po drugiej stronie rzeki Ozama, dając tym samym początek dzisiejszej stolicy - Santo Domingo

Rdzenna ludność wyspy - Indianie Taino, przyjęli Kolumba bardzo gościnnie i życzliwie. Kolumb opisał ich jako "ludzi łagodnych i spokojnych, o wielkiej prostocie" Między nimi a Hiszpanami istniała jednak ogromna przepaść kulturowa. Indianie nie znali żelaza, posługiwali się włóczniami i strzałami, podczas gdy Hiszpanie posiadali miecze oraz armaty. Hiszpanie zaczęli plądrować wyspę w poszukiwaniu złota i podporządkowywać Indian swoim celom. To wywołało ich stanowczy sprzeciw. Większość Indian zmarła z powodu chorób przywiezionych przez Europejczyków i z powodu wycieńczenia podczas prac dla "białych". Pozostali zostali zabici przez kolonizatorów podczas krwawych powstań skierowanych przeciwko żądnym pieniędzy białym najeźdźcom. Indianie walczyli pod wodzą syna kacyka - Enriquillo. Pojmanych jeńców odsyłali cało nie robiąc im krzywdy. W chwili przybycia Kolumba na wyspę żyło tu ok. 300 tysięcy Indian, w roku 1560, a więc niecałe 70 lat po przybyciu Kolumba na wyspę, pozostało jedynie 13 rdzennych mieszkańców.

Oryginalne fundamenty domu Krzysztofa KolumbaOryginalne fundamenty domu Krzysztofa Kolumba

W La Isabela znajduje się również niewielkie muzeum zawierające eksponaty związane ze sztuką i życiem Indian Taino. Po zwiedzeniu pierwszej europejskiej osady w Nowym Świecie wracamy do Puerto Plata. Tutaj na koniec dnia odwiedzamy jeszcze fortecę San Felipe z II połowy XVI wieku, która broniła Puerto Plata przed atakami piratów i korsarzy.

Na zakończenie dnia wypijam jeszcze pyszny sok kokosowy, którego miejscowy sprzedawca otwiera kilkoma zręcznymi uderzeniami maczety.

C.d.n


*Zdjęcie własnego autorstwa


View this post on TravelFeed for the best experience.
Sort:  

Congratulations @verticallife! You received the biggest smile and some love from TravelFeed! Keep up the amazing blog. 😍 Your post was also chosen as top pick of the day and is now featured on the TravelFeed.io front page.

Thanks for using TravelFeed!
@pl-travelfeed (TravelFeed team)

PS: Did you know that we recently launched the truvvl app? With truvvl, you can create travel stories on the go from your phone and swipe through nearby stories from other TravelFeed users. It is available on the Apple App Store and Google Play.

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.067
BTC 50479.87
ETH 4331.72
BNB 573.20
SBD 6.24