Öykümün Okulda İlk Günü

in SteemWomen Club3 months ago

Dün Defneciğimi okula götürmüştük. Bugün ise öykünün okulda ilk günüydü.
İlk gün yalnızca 2 saat okulda kaldılar. Ve sonrasında kısa bir veli öğretmen görüşmesi yapıldı. İşleyiş hakkında bilgilendirildik.

Defne özel okula öykü ise devlet okuluna gidiyor bu sene ancak ilk günden bile farketttiğim şey şu ikisi arasında eğitim bakımından bir fark yok. Yalnızca özel okul tam gün ve yemeği de biz hazırlamıyoruz.

Öykü yaşı itibariyle artık anaokuluna gitmeliydi ve tercihimizi bu yüzden bu şekilde yaptık. İyiki de böyle karar vermişiz. Kızlarım için ve tüm yavrularımız izin güzel bir eğitim öğretim yılı diliyorum.
IMG20220906112533.jpg

IMG20220906110600.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.023
BTC 17118.72
ETH 1264.90
USDT 1.00
SBD 2.22