Kokoşlarım

in SteemWomen Club3 months ago

Balık burcu kadını şık ve kokoş olmayı severmiş. Kızlarımın ikisi de balık. Sonuç ney mi ? Evde abiye ile dolaşıyorlar 🤣
IMG20220806143854.jpg

Sort:  

ikiside mi balıkkk :/// duygusal ? krılgan? hangisi :D

 3 months ago 

Evet ikisi de balık ve ikisi de tipik balık 😄
Duygusal alıngan sanatsal yönü güçlü kokoş güzellik meraklısı hepsi mevcut

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.023
BTC 17118.72
ETH 1264.90
USDT 1.00
SBD 2.22