Canım Kızlarım

in SteemWomen Club3 months ago

Merhaba herkese

Bu hafta kızlarımın son tatil haftasıydı. Pazartesi günü okula başlayacaklar. Bugün geç kalktık ve kızlarımla kahvaltı için evimizin altındaki pastaneye gitmeye karar verdik.
Bize afiyet olsun🤗
IMG20220826113455.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16947.36
ETH 1265.50
USDT 1.00
SBD 2.15