Aşure

in SteemWomen Club3 months ago

Ellerime sağlık. Bu yılki aşure çok daha güzel oldu.

IMG20220904202556.jpg

Sort:  

Eline sağlıkkk tadı muhteşemdir eminim

 3 months ago 

Yiyen herkesten tam not aldı 😄👏

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.023
BTC 17152.57
ETH 1266.18
USDT 1.00
SBD 2.20