Aşure

in SteemWomen Club2 years ago

Ellerime sağlık. Bu yılki aşure çok daha güzel oldu.

IMG20220904202556.jpg

Sort:  

Eline sağlıkkk tadı muhteşemdir eminim

 2 years ago 

Yiyen herkesten tam not aldı 😄👏

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 63624.94
ETH 3481.95
USDT 1.00
SBD 2.54