Sort:  

Thank you @pixelfan and @limka for the upvote!

Misschien moet je je hier aanmelden : https://steempeak.com/hive-185836/@bambuka/start-the-first-wave-of-the-program-14-days-of-diving-community-world-of-xpilar 😉
Als je wilt, nomineer ik jou... lees de regels eens door en laat me weten of je interesse hebt. Zou een goede kickoff kunnen zijn...

Hey @pixelfan, ik heb er eens over nagedacht en dank je voor de info, maar een nominatie kan beter gaan naar iemand anders ;-) Ik heb hier wel lol op zich. Groeten.

Coin Marketplace

STEEM 0.98
TRX 0.13
JST 0.137
BTC 55358.13
ETH 2406.40
BNB 571.55
SBD 8.16