Kpss-2020

in WORLD OF XPILAR8 months ago

Screenshot_2020-09-05-10-32-48-211.jpeg

Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum... bu sınavın bu dönemde bu koşullarda gerçekleştirilmesi için hiçbir mantıklı açıklama bulamıyorum. Her gün 1500'den fazla yeni covid-19 hastası tespit ediliyor.
her gün 50'den fazla kişinin covid-19'dan öldüğü ilan ediliyor. Koronavirüse karşı geçerli bir tedavi veya aşı henüz bulunmuş değil.
ama sadece devletin gelecekte yapacağı işe alımlarda sıralama yapmakta kullanacağı bir sınav, Türkiye'nin dört bir yanında binlerce insanı maske zorunluluğu olmaksızın ve sosyal mesafeye tümüyle uyulmaksızın kapalı mekanlara saatlerce tıkarak düzenleniyor. Kimse kusura bakmasın ama ne gibi bir yapılma mecburiyeti vardı kpss'nin? devlet sanki acilen milyonlarca memur alacak... nereye o kadar memur alıyorsun?! maliye kadro açıyor mu ki... acil memur ihtiyacı varsa bile dersin ki 2018 ve 2019 yıllarında yapılan sınavların geçerliliği bir sonraki sınava kadar uzatılmıştır; alımları da buna göre yaparsın. sınava ilk kez bu yıl girecek veya bu yılki sınava çok hazırlanmış olanlar için adil bir durum olmayacaktı belki ama maksat şu günleri en az kayıpla atlatmak.Ancak biz ne yaptık? Korona pozitif hastaları bile okullara çağırdık, ama okula nasıl geldiğini bile önemsemedik. aman evden çıkma, kendini toplumdan yalıt derken; adam mecburen evden çıktı, asansöre bindi, dolmuşa/otobüse/metroya/taksiye bindi, yaymayacağı varsa bile yaydı hastalığı.
Bu sınav için bir kişinin bile sağlığı ve canı tehlikeye girmişse, yerin dibine batsın o sınav.

Coin Marketplace

STEEM 1.05
TRX 0.13
JST 0.126
BTC 55691.08
ETH 3968.79
BNB 660.40
SBD 6.64