Mükemmel Bir Lezzet.

in WORLD OF XPILAR3 months ago

Herkese Merhaba

IMG20220915133513.jpg

IMG20220915133522.jpg

IMG20220915133520.jpg

IMG20220915133518.jpg

Fotoğraflar harika görünüyor değil mi?
Bugün kayınvalidem İzmir'e dönüyordu. Elbette kilisten eli boş dönmek de olmazdı. Üç kilo baklava aldık. Kilis'in baklavası da en az Gaziantep baklavası kadar güzel. Hele de İzmir'de yediklerimi düşününce harika.

İzmir'de baklavaları sanırım glukoz şurubu ile yapıyorlar. Gerçek şekerle yapılan baklavaları yediğimiz için ben bu farkı hemen anlıyorum.

Gerçekten Türkiye'nin mutfağı olan bir bölgede yaşıyoruz. Bu bölgenin tek olumsuz yönü elbette kilo alıyor olmam.

Sort:  

Da wird man hungrig. :)

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.023
BTC 17313.07
ETH 1296.82
USDT 1.00
SBD 2.17