Abla Kardeş Okula

in WORLD OF XPILAR3 months ago

Günaydın herkese

Bu sabah kızlarım oldukça şık bir halde okula gittiler. Defne sabahları hala okula gittiği için isyanda. Ben de elimden geldiği kadar onun hoşuna giden şeyler yaparak okula ilgisini oluşturmaya çalışıyorum.

Defne kokoş bir kız şık giyinmeyi çok seviyor. Ben de onu sabahları süslüyoruz püslüyoruz.

IMG20220914080544.jpg

IMG20220914080538.jpg

Sort:  
 3 months ago 

They go to school with a lot of style, most of the children wake up very lazy to go, but they cheer up when they see their friends, beautiful girls 😍🌺

Cheers

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16962.48
ETH 1259.45
USDT 1.00
SBD 2.16