TATLI

in Steemit Türkiyelast year

Merhabalar arkadaslar diyetteyken dayanamadigim tek nokta......
20220601_131518.jpg
Nasil dayanabilirim siz soyleyin😉

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26349.36
ETH 1592.49
USDT 1.00
SBD 2.25