KEDICIK

in Steemit Türkiyelast year

Merhaba steemit dostlarim.hepinizin haftasonu guzel gecsin.
Sizlere hastane ye sahip cikan kucuk yavrumuzdan bahsetmek istiyorum. Surekli hastanenin acil girisinde bulunuyor. Herkesin etrafinda dolaşıp sürtünüp oyun istiyor . Hastane calisanlari surekli mama veriyor su veriyor. Enerji veriyor sabahları. Erken saate kahvemizi alip dışarıda kedi ile kisada olsa vakit geçiriyoruz.
20220513_073657.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.029
BTC 27060.57
ETH 1675.53
USDT 1.00
SBD 2.23