Ateş

in Steemit Türkiye2 years ago (edited)

Nerede çılgın ve harlı bir ateş yanıyorsa ki orada bir kargaşa var nerede bir dingin ve Sakin bir ateş yanıyorsa orada yumuşak ortam vardır,derler.

IMG_20211113_173650.jpg

Sort:  

👍

Bu gönderi Steemit-Türkiyenin Kuratörlüğünü yapan -steemcurator06 tarafından oy verildi. (1).png

Merhaba Steemit Türkiye topluluğunda paylaşım yaptığınız için teşekkürler. arkadaşlarınızı davet ediniz . Lütfen bu oylamadan sonra Kaliteli gönderi yazmayı unutmayınız. Resmi hesaptaki kuralları okuyunuz.

Steemit türkiye temsilcisi

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.10
JST 0.032
BTC 43886.05
ETH 2291.05
USDT 1.00
SBD 5.11