Oğlumun Küçük Araba Koleksiyonu :) Minik Lego

in Steemit Türkiyelast year (edited)

Oğlumun Minik lego arabası

IMG_20220311_181030.jpg

Görseller Arasında Geçiş yapmak için OK işaretlerini kullanabilirisniz.

←Geri///İleri→

#photography #tr #steemexclusive #steemit-turkiye #car #collection

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.023
BTC 27560.08
ETH 1660.70
USDT 1.00
SBD 2.22