Sort:  

Evet bizde bekliyoruz. Cevap vermiyor mesajlara

Merhaba , size platform dışında ulaşabileceğim bir adresiniz var mı? Discord kullanıyorsanız yazabilir misiniz?

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23529.48
ETH 1657.43
USDT 1.00
SBD 2.67