Steem power etkinliği #welovepowerups

in Steemit Türkiye2 years ago

Merhaba,
Bugün geçen haftaki ödüllerimin hepsini steem power yaptım ve sizlerle de paylaşmak istedim. Topluluğumuzun ve aynı zamanda bizlerin de daha çok kazanabilmesi için steem power yapmak çok önemli.

Geçen haftadan kazandığım 50 steem ödülüm vardı.

9A255AC8-BBA8-4C44-8D45-E161F63E9475.jpeg

Bunları power up diyerek Steem Power yaptım.

CDD39D92-2C16-4047-A636-7220BC8C8F52.jpeg

Cüzdanımın son hali bu şekilde;

AEE7CD68-9312-413D-812C-EA3B7AFCB740.jpeg

#welovepowerups #ilovepowerup

Sort:  

Tebrikler, hedefe doğru ilerlemeye devam 😇

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.10
JST 0.031
BTC 41827.39
ETH 2200.95
USDT 1.00
SBD 5.09