Mercimek

in Steemit-Türkiye ☪2 months ago

İyi geceler Steemit Türkiye ailesi
Mercimek yemeğini çoğu kişi sevmez ama eşimin favorilerinden 😂 hal böyle olunca yapıyorum arada.

photo_2021-10-14_22-27-59.jpg

Sort:  

Seviyorum 😍

Coin Marketplace

STEEM 0.64
TRX 0.10
JST 0.073
BTC 56373.67
ETH 4497.89
BNB 613.05
SBD 7.16