SBD

in Cashflow Kinders2 months ago

Hoii, ben ik weeeer!

Twee korte vraagjes in deze post:

  1. Kan je ook SBD overzetten naar je binance wallet
  2. Is het slim nu je sbd om te zetten in steem, zo nee bij welke prijs wel.

Bedankt voor de antwoorden

Sort:  

pt 2.

Omzetting is nu rond 0.088...wat gezien de afgelopen paar dagen best een prima prijs is.

Maar voor de relatief kleine hoeveelheden bij jou omzetting is het best prima om het meteen om te zetten naar steem als je het meteen gaat gebruiken. Pas bij grotere hoeveelheden zou ik even wachten (bij mijn 200 sbd gaat het namelijk om best wel wat geld wat ik misloop als ik het nu omzet) dus in dat geval is het slim om even te wachten

Dan je sbd...dat kan helaas niet naar binance in deze vorm... op binance staat alleen steem

Coin Marketplace

STEEM 0.40
TRX 0.07
JST 0.051
BTC 43296.82
ETH 3247.16
USDT 1.00
SBD 4.73