Klopt dit?

in Cashflow Kinders2 months ago

@royw klopt het dat je nog geen upvotes hebt gegeven?

en klopt het dat als je je eigen post upvote je payout omlaag gaat?

Sort:  

Het klopt dat hij nog niet iedereen heeft gegeven, soms wacht hij even om zijn votepower te restoren.

Dat je payout omlaag gaat van je eigen vote hoort niet denk, maar daar weet @royw denk meer over

Klopt! zoals nu ook...mn voting power zit nu rond 72% maar ik kan beter een dag wachten zodat de winst hoger is uit mijn upvotes wanneer je een upvote hebt gekocht.

@chris.sn12
En dit 2e hangt af van een paar factoren... voornamelijk je eigen steempower.
Wanneer je steempower lager is dan bijvoorbeeld mijn steempower en je doet een upvote nadat ik dat heb gedaan kan het zo zijn dat de rewards die uitgekeerd worden anders verdeeld worden (de verdeling veranderd een beetje) met als gevolg dat jij minder krijgt als upvoter, dat ik minder krijg als upvoter en in sommige gevallen dat jij minder krijgt als auteur van de post

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.05
JST 0.038
BTC 35944.09
ETH 2372.19
USDT 1.00
SBD 3.71