Једно јаје снагу даје

in SteemitContest4 months ago

Сваког јутра једно јаје организму снагу даје...
Чувена народна изрека.

20231210_193635.jpg

Тако је од памтивека. И остало је тако. За мене никада није било сумње у значај и благотворно дејство ове здраве и моћне намирнице на наш организам.

Једно јаје? Заиста премало.

И док сте у кухињи, јаје може постати извор инспирације. Идеалан модел за прављење неколико снимака сенки.

20231210_193632.jpg

Децембар 2023.

Хвала вам на времену које сте посветили мојим постовима.
Нека живот буде инспирација, а сваки тренутак испуњен радошћу.

Будите здрави, срећни и весели!

Sort:  

Hi, @zoricatech,

Thank you for your contribution to the Steem ecosystem.

Your post was picked for curation by @strawberrry.


Please consider voting for our witness, setting us as a proxy,
or delegate to @ecosynthesizer to earn 100% of the curation rewards!
3000SP | 4000SP | 5000SP | 10000SP | 100000SP

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 64982.33
ETH 3152.16
USDT 1.00
SBD 4.10