Achievement 2 @iwka Task : Basic Security on Steem

in Newcomers' Community2 months ago (edited)

image.png

Witam. Dodałam swoje zdjęcia w #achivement1. Biorę się za #achievement 2 żeby dobrze zrozumieć jak ta strona działa.

Question 1

Have you retrieve all your keys on steemit?
Czy odzyskałeś wszystkie swoje klucze na steemit?

Mam wszystkie swoje klucze zapisane na kompuerze w pliku PDF. Skopiowała też je do innych folderów oraz na dysk przenośny, żeby mieć pewność że ich nie zgubię.

Question2

Do you know each of these key functions and restrictions?
Czy znasz każdą z tych kluczowych funkcji i ograniczeń?

Master key - jest to klucz główny od konta, takie jakby główne hasło do wszystkiego. Jest najważniejszy. Podobnie jak Owner Key

Memo key - szyfrowanie notatek

Owner key - jest to klucz dzięki któremu mogę zmienić inne klucze. Podobny do Master Key

Active key - Tym kluczem mogę wysyłać moje STEEM i robić wszystkie rzeczy związane z tą kryptowalutą.

Posting key - Tym luczem się loguję. Służy on do wstawiania postów, komentowania, resteem. Logujemy się nim, ponieważ niebezpiecznie logować się Master password.

Question 3

How do you plan to keep your master password?
Jak planujesz przechowywać swoje hasło główne?

Tak jak pisałam wyżej:
Mam wszystkie swoje klucze zapisane na kompuerze w pliku PDF. Skopiowała też je do innych folderów oraz na dysk przenośny, żeby mieć pewność że ich nie zgubię. PRawdopodobnie jeszcze spiszę je na kartkę.

Question 4

Do you know how to transfer your steem token to another steem user account?
Czy wiesz jak przenieść swój token steem na inne konto użytkownika steem?

Tak. Wchodzimy w wallet i klikamy na STEEM. Później transfr i wpisujemy nazwę użytkownika oraz ilość STEEM.

Question 5

Do you know how to power up your STEEM?
Czy wiesz, jak zasilić swój STEEM?

Tak. Wchodzę w wallet. Klikam na STEEM i wybieram opcję POwER UP. Następnie wybieram ilość.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 27790.33
ETH 1760.60
USDT 1.00
SBD 2.93