Thediarygame//happy birthday papa Gar//8-4-22#club5050

in Steemit Philippines4 months ago

Magandang umaga lalo na sa kapamilya kong steemians, nais kulang ibahagi ang kaarawan ng aming papa Gar ngayong araw na ito kong saan maga kanina ay nag menyanita kong tawagin sa amin kong saan kinakantahan ang may kaarawan sa kinaumagahan at inaalayan ng regalo dahil sa maypupuntahan silang gamutan ni papa gar maga na sila nagpakain at naghanda ng mga pagkain, maaga na kasi kaya hindi ako nakasali sa kantahan lalo nat tulog pa ang aking baby king hindi ko siya maiwanan. Nakikinig lang ako sa kanila habang may prayer over kay papa gar para sa kanyang kaarawan at tulog parin ang aking anak.

FB_IMG_1659582604728.jpg
Ayan at ni pray over si papa gar sa kanyang kaarawan, at handa na sila sa mga pagkaing nakalapag sa lamisa, dito ay may reading of bible muna sila at mga pangaral na galing sa bible at sinasabi ang kahalagaan ng buhay lalo na ng mga kaarawan. Pagkatapos ng prayer ay inihanda na jila ang lamisa para sa pagdarasal nito.

FB_IMG_1659582589320.jpg
A6an at may prayer na sila sa pagkain marami na ang naghintay para sumalo, siyang ikina ligaya naman ni papa gar dahil lahat ay may pagmamahal sa kanya yan naman ang gusto niya kaya dinasalan na ang mga pagkain at nagsalo salo na ang lahat. Malaki ang ngiti ji papa agar nakita niyang lahat ng pamilya niya ay masayang nakisalo sa kanilang pagkain at isa pa maypasurprisa din inihanda si ate juna para kay papa gar, lahat ay naghanda ng mensahi para siya ay batiin sa kanyang kaarawan at may mga pagkain din para sa kanya.

FB_IMG_1659582594617.jpg
Ayan ang cake niya na may wish para sa kanya, walang hanggang pasasalamat ang kanyang hinawa ng lahat ng kanyang pamilya ay nagpapakita ng pagmamahal sa kanya at nagbigay ng minsahi para sa ika bubuti ng kanyang katawan para magtagal pa siya sa mundong ibabaw. Lajat ay nakakain na at busog na sa handaan kong kaya bukas ay naisipan niyang maligo ng dagat kasama ang lahat ng kapamilya, may karamdaman kasi siyang nararamdaman na siyang ikinatatakot namin baka maging sanhi ito ng kanyang buhay kaya ipinagdarasal namjn na malayu siya sa sakit at magkaroon ng lakas ng katawan, ang mahalaga masaya siya sa kanyang kaarawan at magpakailan man.

Natapos kurin ang araw na ito at masayang naranasan ang kasiyahang nadarama ni papa gar kasama ang boong pamilya. Bukas naman ay maligo daw ng dagat sana naman samahan nila isa pa si pagar naman ang mayhanda ng pagkain. Masaya na ako makitang masaya si pagar naway gabayan at protikdyuna. Siya ng panginoon may kapal.

Thank you lord and steemians......😇😇😇

Sort:  
 4 months ago 
Evaluation date: August 04, 2022
StatusRemark
Verified user
club status#club75
Plagiarism free
#steemexclusive
Not using bot
Word count300+

Thank you for creating quality content here at Steemit Philippines Community.

@fabio2614, MOD-Greeter

 4 months ago 

Thank you god bless you

Loading...

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.023
BTC 17158.82
ETH 1273.05
USDT 1.00
SBD 2.22