The Diary Game: Season 3 Oct. 8| Isang Araw ng Guro

in Steemit Philippineslast year (edited)

21-10-08-19-59-48-879_deco-01.jpeg
20% goes to @steemitphcurator


Magandang araw!!

Ngayon ay talagang nakakapagod sa lahat ng mga aktibidad na nagawa ko sa buong araw. Ang ilang mga gawa ay kailangang gawin at ipagpatuloy sa bahay.

received_614547586380612.jpeg

received_572977700587692.jpeg

Ngayon ang aming unang iskedyul ng aming demo. Kami bilang mga guro ay kailangang kumilos bilang mga mag-aaral upang ang guro na naka-iskedyul na gawin ang demo ay maaaring gawin ang kanyang klase na parang mayroon kaming face to face class.

B612_20211007_130727_028.jpg

Medyo inantok ako mula sa lahat ng mga bagay na dapat kong gawin ngayon. Ipinagpatuloy ko ang pag-sort ng natitirang module upang sa susunod na linggo ay maihanda ko na ito para sa susunod na naka-iskedyul na distribution.

B612_20211002_171754_407.jpg

Pagdating ko sa bahay ay nagpahinga lang muna ako ng sandali at sinimulang ihanda ang aking mga answer sheet ng mga estudyante upang masimulan ko na ang pagsuri at pagrekord. Naghawak ako ng limang seksyon na may 51 mga mag-aaral sa bawat seksyon. Kailangan kong suriin ang bawat isa sa kanilang mga sagot at maitala ito.

Nakita ko na ang ilang mga output ng mga mag-aaral ay talagang mahusay at nagsisikap sa paggawa sa kanila. Ngunit mayroon ding ilan na hindi man lang nag-abala sa pagbabasa ng mga katanungang ibinigay. Nakalulungkot sa tuwing nakikita ko ang mga mag-aaral na hindi sineseryoso ang mga modular class.

Ang pagiging guro ay isa sa mga bagay na lagi kong pahahalagahan.

I invite @traderpaw @gilbertthegreat and @georgie84

Sort:  
 last year 

Screenshot_20211013_173335.jpg

 last year 

Hello Ma'am @bisayakalog 😊

Mabuhay at Magandang araw!!! Maraming salamat po sa pagbahagi nang iyong diary post sa araw na ito. Ang iyong entry po ay kwalipikado para contest sa linggong ito, week 20 ng Diary Game Contest.

Maaring bisitahin ang ating Community Account para sa karagdagang impormasyon at para sa mga rules at regulations sa ating contest.

Updated Rules and Regulations

Lubos kaming nagpapsalamat dahil sa kabila ng pagsubok na kinakaharap natin ngayon gaya ng Pandemya ay nandyan pa rin kayo para ipagpatuloy ang pagbibigay ng maraming kaalaman para sa mga kabataan. Kudos! 👏😊

 last year 

Maraming salamat po. @jb123

 last year 

Walang anuman po Ma'am keeps safe and Godbless. 😊

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.027
BTC 28036.12
ETH 1794.51
USDT 1.00
SBD 2.98