THE DIARY GAME SEASON 3 ( 11-17-21 ) ANG GINAWA KO NGAYONG ARAW

in Steemit Philippines2 months ago

Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ay nagpapasalamat muli kay @steemiphcurator sa pagbuo ng contest na ito. Sa pamamagitan ng pa contest na ito ay natutuhan at lalo ko pa pong napalinang ang aking talento sa pagsusulat at paggawa ng diary. At heto na po ang aking diary ngayong araw.

received_643557809992586.jpeg

Ako po si Athena a.k.a @autumnbliss. Napakaganda po ng araw ko ngayon. Kasi po medyo na relaks po ako sa mga modyul namin. Mahigit dalawang linggo po kasi kaming walang modyul. Yung huli pong sinagutan ko ay mga periodical test paper. At noong lunes pa lang bumalik ang pagkuha ng aming modyul. Kaunti lang ang mga modyul na ibinigay ng guro namin sa mga magulang na kumukuha. At kahapon lang ako nagsimulang magsagot. Nakasagot na ako ng iilang subject at saka ko na sagutan yong iba. Konti na lang kasi ang natira.

received_399467781858713.jpeg

received_1463179894068829.jpeg

Sa paglabas ko nang bahay upang maglibang nakita ko ang bakuran namin na may mga tanim ni mama na hindi malinis kaya minabuti ko munang linisin ito bago maglibang. Hindi na ito nalinisan ni mama kasi abala siya sa ibang gawain. Nilinis ko ito upang magandang tingnan. Nang sa isang iglap ay nakita kong may buhat na isang paso ang dalawa kong kapatid. Tutulongan pala nila akong maglinis sa bakuran. Ka-bait bait naman ng mga kapatid kong ito. Mahilig ako sa mga halaman pati na ang dalawa kong kapatid. May pinagmanahan yata kami. Plant lover din kasi mga magulang namin.

received_285333370147428.jpeg

received_714393146185074.jpeg

received_265625898943043.jpeg

Sari-sari ang mga tanim namin may mga ornamental, herbal at vegetables. May alugbati kami at pechay kaso lang alugbati na lang ang natira. Naubos na naming e ulam ang pechay. At wala kaming na itira na mga buto upang itanim ulit. May herbal na tanim din si mama turmeric. Masarap ang juice nito. May mga ornamental na tanim din si mama gaya ng aglaonema, snake plant, mayana plant at ang pinaka mabenta sa lahat ay ang pink caladium. Binili ito ni mama maliit pa ito at nang may marami nang saha ay marami ang nagka interest at namangha kaya ibeninta na lang ni mama yong iba.

Ilang minuto ang nakalipas at tapos na kami sa aming paglilinis at pagsasaayos ng halaman. Siguradong masisiyahan si mama nito pag-uwi niya galing sa paaralan ng elementarya. Hanggang diito na lang po.

Iniimbita ko sina ate @jeanalyn, papa @natz04, tita @lailyn.lariosa na sumali sa diary game.

Love and kisses ,
@autumnbliss

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 34969.34
ETH 2408.52
USDT 1.00
SBD 3.96