Photography : ร้านกาแฟในวันหยุดสุดสัปดาห์

in Steem Thailand9 months ago

IMG20220102170235.jpg

IMG20220102163440.jpg

🌺 ยามบ่ายวันหยุดสุดสัปดาห์ ฉันได้ไปที่ร้านกาแฟใกล้บ้าน เป็นร้านกาแฟหลังเล็กสีขาว ที่นี่เต็มไปด้วยสวนดอกไม้หลายชนิด ท้องฟ้าวันนี้สดใสมีลมพัดโชยเย็นสบาย ผู้คนเที่ยวแวะเข้ามาสั่งเครื่องดื่มภายในร้านกาแฟ และในแปลงดอกไม้ก็เต็มไปด้วยผู้คนที่มาเที่ยวชมความงามของดอกไม้ ทุกคนที่มาที่นี่ต่างดูแล้วมีความสุข กับการได้เห็นดอกไม้ที่เบ่งบานด้วยความสวยงาม และถ่ายรูปกับดอกไม้อย่างสนุกสนาน แม้แสงแดดจะจ้าแต่ทุกคนก็ดูมีความสุขดี

IMG20220102162320.jpg

IMG20220102150445.jpg

📷 Picturesmartphone
ModelOPPO Reno4
TypeAndroid
Photographer@linlada639
LocationKhonkaen, Thailand

20210520_204649.png

SAVE_20210531_194737.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19182.73
ETH 1293.04
USDT 1.00
SBD 2.43