ผักปลอดสารพิษ จากสวนที่บ้าน

in Steem Thailandlast year

image.png

  • ในทุก ๆ ปี ปลายเดือน พฤศจิกายน เป็นต้นไปเมื่อฉันหลับบ้านที่ต่างจังหวัด สิ่งที่จะเจอและรู้สึกสบายตา นั่นก็คือแปลงผักซึ่งเน้นหลัก ๆ คือหอม กระเทียม และผักอื่น ๆ ทั่วไปไว้สำหรับนำไปประกอบอาหาร ฉันชอบมาก ๆ เพราะเป็นผักปลอดสารพิษ ซึ่งครอบครัวของฉันมักจะปลูกในทุก ๆ ปี สำหรับช่วงฤดูกาลที่เริ่มหนาว ...

Model : IPhone 11
Type : IOS 15.2
Photographer : @Kittima
Location : Buriram, Thailand

ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม และโหวตให้กำลังใจคะ

----I----I----I----I----I----I----I----I----I----I----I----I----

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 22998.41
ETH 1635.55
USDT 1.00
SBD 2.68