Svoboda stále není samozřejmostí! Na začátku třetího tisíciletí [Komentář]

in KryptoHodler2 years ago

Otázka ekologie těžby Bitcoinu je znamení, které nám ukazuje v novém světle společnost, kde udržitelnost ani svoboda stále není samozřejmostí. Kde se již celá staletí do popředí staví ekonomické zájmy elit a kde zájmové skupiny bezohledně prosazují své cíle…

https://kryptohodler.cz/svoboda-stale-neni-samozrejmosti-na-zacatku-tretiho-tisicileti-komentar/

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.026
BTC 27217.21
ETH 1906.06
USDT 1.00
SBD 2.26