Student z Chomutovské průmyslovky naprogramoval webovou aplikaci Hodlerio pro sledování portfolia

in KryptoHodler3 years ago

Srdcem českého projektu Hodlerio je webová aplikace pro sledování portfolia, kterou Adam naprogramoval v pouhých 16 letech. 🤓

https://kryptohodler.cz/student-z-chomutovske-prumyslovky-naprogramoval-webovou-aplikaci-hodlerio-pro-sledovani-portfolia/

Hodlerio.JPG

Sort:  

你好鸭,kytka!

@eii给您叫了一份外卖!

蛋糕

吃饱了吗?跟我猜拳吧! 石头,剪刀,布~

如果您对我的服务满意,请不要吝啬您的点赞~

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 66131.28
ETH 3598.17
USDT 1.00
SBD 2.46