Společnost Pantera Capital očekává finální cenu Bitcoinu na 700 000 $! „Největší zisky” však mohou čekat v prostoru mimo BTC + ETH

in KryptoHodler2 years ago

Kryptoměnová investiční společnost Pantera Capital odhalila zajímavý cenový model pro Bitcoin založený na růstu jeho uživatelů s bullish targetem finální férové ceny.

https://kryptohodler.cz/spolecnost-pantera-capital-ocekava-finalni-cenu-bitcoinu-na-700-000-nejvetsi-zisky-vsak-mohou-cekat-v-prostoru-mimo-btc-eth/

Bitcoin robot.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26848.97
ETH 1855.90
USDT 1.00
SBD 2.12