Hodleři BTC mají silné ruce! 95 % bitcoinových obchodů zahrnuje „mladé mince“

in KryptoHodler3 years ago

Hodleři BTC buď nadále kumulují další mince, nebo z 95 % neprodávají. Z toho plyne, že na trhu nyní v drtivé většině obchodují jen krátkodobí spekulanti nebo přicházející nováčci. Strong hands drží a zřejmě stále neprodávají! #HODL

Stay-strong-hodl-1024x629.webp

https://kryptohodler.cz/hodleri-btc-maji-silne-ruce-95-bitcoinovych-obchodu-zahrnuje-mlade-mince/

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 64647.65
ETH 3473.91
USDT 1.00
SBD 2.50