Hodleři Bitcoinu při síle; PayPal umožní retailu z USA utrácet krypto; SEC žaluje i LBRY a XRP army bude vpuštěna k soudu proti Ripple: Příběhy týdne

in KryptoHodler2 years ago

✔️PayPal umožní zákazníkům z USA platit kryptoměnou u vybraných obchodníkůpo celém světě. ✔️Hodleři Bitcoinu jsou silní a nadále drží své mince. 🔥SEC přichází s novou žalobou proti platformě LBRY, zatímco ve svém případu proti Ripple bude muset čelit stanoviskům držitelů XRP. 👉Příběhy týdne

https://kryptohodler.cz/hodleri-bitcoinu-pri-sile-paypal-umozni-retailu-z-usa-utracet-krypto-sec-zaluje-i-lbry-a-xrp-army-bude-vpustena-k-soudu-proti-ripple-pribehy-tydne/

BITCOIN-SCI-FI-SPACESHIP-1024x658.webp

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26865.44
ETH 1869.26
USDT 1.00
SBD 2.12