Dorseyho neziskovka žaluje Craiga Wrighta za nárokování Whitepaperu Bitcoinu; NYSE vydala NFT tokeny; Coinbase kótování na Nasdaq již dnes: Příběhy týdne

in KryptoHodler2 years ago

🤣🔥Společnost COPA podala žalobu proti Craigovi Wrightovi kvůli jeho žádosti o autorská práva k bitcoinovému Whitepaperu. 👉Newyorská burza cenných papírů – NYSE – naskočila na NFT hype se svou novou kolekcí First Trade. 👉14. dubna probíhá přímé zalistování akcií kryptoburzy Coinbase na burze Nasdaq. 👍Příběhy týdne...

https://kryptohodler.cz/dorseyho-neziskovka-zaluje-craiga-wrighta-za-narokovani-whitepaperu-bitcoinu-nyse-vydala-nft-tokeny-coinbase-kotovani-na-nasdaq-jiz-dnes-pribehy-tydne/

Trader NYSE.jpg

Sort:  

!shop

你好鸭,kytka!

@eii给您叫了一份外卖!

双色馒头

吃饱了吗?跟我猜拳吧! 石头,剪刀,布~

如果您对我的服务满意,请不要吝啬您的点赞~

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26865.44
ETH 1869.26
USDT 1.00
SBD 2.12