Co pije naše komunita a kdo má nejlepší slogan? Berete to až moc vážně, recese vám vázne!

in KryptoHodler2 years ago

Věříme, že se vám náš nový #slogan bude nesmírně líbit a najde své místo v Bitcoinové síni slávy. Těšíme se, že bude navždy vystavován po boku slavného zvolání „všichni ví hovno,” či plakety legendárního návratu Kryptokanálu po bear marketu...

https://kryptohodler.cz/co-pije-nase-komunita-a-kdo-ma-nejlepsi-slogan-berete-to-az-moc-vazne-recese-vam-vazne/

Taťka Hodler.jpg

Sort:  

你好鸭,kytka!

@eii给您叫了一份外卖!

烧烤

吃饱了吗?跟我猜拳吧! 石头,剪刀,布~

如果您对我的服务满意,请不要吝啬您的点赞~

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 28029.69
ETH 1916.44
USDT 1.00
SBD 2.21