Sort:  
 3 months ago 

Itu benar sekali kak 🤣
Apa lagi dungok ta peget 🤤

 3 months ago 

Man pajan jeut tapeugot???🤔

 3 months ago 

Jeut nye kana boh ubi lom entek kak 🤣
Nyoe hana le ka geu peget kerepuk boh ubi 🤤

 3 months ago 

Lon kurupuk Boh ubi jeut chit..😁

 3 months ago 

Ek neuh teuman kak nye long bie 🤭
Han saket igo neuh entek teulom² ata mak long peget 🤣

 3 months ago 

Hahaha
Menyoe gratis so Han ek??🤣

 3 months ago 

Jeut kak 🤣
Kiban long bie? Yang galom di goreng neuk goreng kedroe neuh. Pue yang kaleuh meu goreng tingai pajoh 🤣

Nyoe promosi pertama ke kakak gratis 🤭

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 34906.73
ETH 2384.68
USDT 1.00
SBD 3.95